Om boken

Varför gråter du, pappa? En bok om psykisk ohälsa

När vi drabbas av stress, utmattning eller depression påverkar det även våra närmaste – inte minst barnen, som kan ha svårt att förstå vad det är som händer med en förälder som är ledsen och kanske knappt orkar ta sig ur sängen. En sådan situation kan vara skrämmande för barn, som också kan undra om de har gjort något fel och har orsakat eller bidragit till att föräldern mår dåligt. Boken är skriven för att man inte ska glömma bort barnen när familjen har det jobbigt.

Varför gråter du pappa?

Boken ”Varför gråter du, pappa” är skriven ur ett barnperspektiv och skildrar en pappa som mår allt sämre men som får hjälp av läkare och psykolog att bli frisk. Syftet med boken är att visa barn att vuxna (även pappor) kan må dåligt, men att det inte är farligt att prata om och att väldigt många människor går igenom depression och andra svårigheter någon gång i livet. Genom att berätta om hur en familj påverkas av psykisk ohälsa vill boken öppna upp för att våga prata om hur man mår och samtidigt visa att det finns hjälp att få.

”En viktig och kärleksfull bok om hur pappas utbrändhet och depression påverkar hela familjen – berättat ur barnens perspektiv”.

Katherina Zakikhany-Gilg, Stockholm

En pedagogisk bok för skolan och förskolan

Min ambition med boken är att ge både barn och vuxna verktyg för att hantera en familjesituation där det förekommer psykisk ohälsa som stress, utmattning eller depression. Boken är skriven för att passa barn i olika åldrar och riktar sig till alla familjer oavsett situation. Den är även tänkt att användas som ett pedagogiskt verktyg i förskolan och skolan. På slutet finns ett antal frågor att prata om efter att barn och vuxna läst boken tillsammans.